Intervju

Šta nas čeka 2017.

Tanos Trimis
generalni direktor kompanije British American Tobacco za Srbiju i Crnu Goru

Kao jedna od vodećih duvanskih kompanija u svetu i najveći britanski investitor u Srbiji, British American Tobacco s velikom pažnjom prati uslove poslovanja na domaćem tržištu. Tokom 2016. godine Srbija je ponovo ostvarila značajan napredak.  Koji je registrovan u Doing Business izveštaju Svetske banke, što svakako predstavlja pozitivan signal za domaću privredu. Predvidljivost regulatornog okruženja i poreske politike, uz političku i makroekonomsku stabilnost, od ključne je važnosti i nama kao značajnom investitoru u Srbiji, te zato pozdravljamo ostvareni napredak.
Godina koja je za nama obeležena je naporima Vlade Srbije na uspostavljanju makroekonomske stabilnosti i smanjenju deficita. Mnogo je urađeno na tom planu i postoje vidljivi rezultati. BAT je i u 2016. godini imao kvalitetan dijalog o pitanjima značajnim za industriju. Što nam pomaže da predvidimo poslovanje u narednom periodu. Međutim, država mora da nastavi da ulaže napore u efikasniju primenu zakona, pre svega u unapređenje rada inspekcijskih službi i intenziviranje borbe protiv sive ekonomije. Potrebno je završiti sprovođenje strukturnih reformi, poput privatizacije i korporativizacije javnih preduzeća, kao i usklađivanje domaćih regulativa s pravnim standardima Evropske unije.

Planovi za 2017.

Verujem da najbolji način da se navedeni uslovi ispune predstavlja nastavak dijaloga između Vlade Srbije i predstavnika privrede. Privrednici moraju biti pouzdan partner države i oslonac za donošenje važnih odluka kojima bi se domaća privreda dalje modernizovala i postala privlačnija novim investitorima.
Srbija je na dobrom putu – važno je ubrzati tempo kojim se kreće napred.

Ostavi komentar