Intervju

Pozitivne tendencije

Vojislav Lazarević
predsednik IO i generalni direktor Piraeus banke Beograd

Pozitivna tendencija privredne aktivnosti Srbije bila je vidljiva tokom cele 2016.  Verujem da će se taj trend nastaviti i u narednoj godini. Postoji nekoliko temelja na kojima gradim to uverenje. Snažna posvećenost sprovođenju strukturnih reformi Vlade Srbije predstavlja osnovu. Rast BDP-a, oporavak kreditne aktivnosti stanovništva i privrede i stabilan priliv direktnih stranih investicija samo su neki od elemenata koji idu u prilog optimističnim prognozama.

Planovi za 2017.

Danas možemo da svedočimo da su projekcije Narodne banke Srbije da će rast BDP-a u 2016. biti iznad dva odsto bile tačne. To nam daje realnu osnovu da verujemo da će i njena projekcija odtri odsto rasta u 2017. biti ispunjena. Usled pada kamatnih stopa, u 2016. godini oporavljala se kreditna aktivnost. Što je dovelo do rasta novoodobrenih kredita stanovništvu i privredi. I stabilnost domaće valute je sačuvana, cene nisu rasle, a inflacija je ostala na istorijski niskom nivou.

Da bi bankarski sektor mogao u svom maksimumu da podrži rast domaće privrede, potrebni su nam dobri projekti koje ćemo finansirati. Postoji i problem nenaplativih potraživanja, koji opterećuje banke, a samim tim i celu srpsku privredu. Reč je o više od tri milijarde evra nenaplativih potraživanja. Postoje naznake da će se 2017. rešenje tog problema naći na dnevnom redu, što svima nama ide u prilog jer će bankarski sektor moći da oslobodi sredstva i jače kreditira privredu, a time omogući i nastavak dobrog trenda iz 2016. godine.

Ostavi komentar