Intervju

Procene i planovi

Darko Aćimović
generalni direktor kompanije DIS

Naša kompanija nastavila je tendenciju iz 2015. godine. Organskim rastom branili smo rezultate. Uspeli smo da otvorimo četiri nova maloprodajna objekta, obezbedili još tri projekta i nastavili da ispunjavamo svoju misiju. Ogromne napore uložili smo u to da u prilično teškim makroekonomskim uslovima odbranimo ostvareni rezultat. Fokus na potrošače podržan je i poboljšanjem asortimana sa više od 1.000 artikala i pojačanjem asortimana naše robne marke, u kome trenutno imamo 700 artikala.

Prošlu godinu obeležila je i teška borba s nelegalnim kanalima prodaje i narastajućim crnim tržištem. Raduje nagoveštaj obračuna države s crnim tržištem i nacionalna strategija za borbu protiv sive ekonomije.

Planovi 2017.

Od sledeće godine očekujemo modernizovanje i dalji razvoj maloprodajne mreže, nastavak brige o potrošačima i zaposlenima. Ostali zadaci su manje-više isti kao i svih ovih godina: domaćinsko poslovanje, kontrola troškova i praćenje i zadovoljavanje potreba tržišta i krajnih potrošača. Ostajemo optimisti koji veruju u datu reč i u sopstvene snage. Naša velika snaga jesu jasna vizija i sistem vrednosti, a uz upornost i disciplinovan pristup rezultati ne mogu da izostanu.

Ostavi komentar