Srbija

Srpski menadžeri i Fiskalni savet razgovarali o ekonomiji

Fiskalnog saveta

Na tradicionalnom sastanku koji Srpska asocijacija menadžera svakog aprila organizuje sa predstavnicima Fiskalnog saveta Republike Srbije govorilo se o fiskalnim kretanjima tokom 2016. i početkom 2017. godine, stopi privrednog rasta. Kao i merama koji se mogu primeniti kako bi se dodatno doprinelo privrednom rastu i makroekonomskoj stabilnosti zemlje.

Predsednica SAM-a Stanka Pejanović i član Upravnog odbora SAM-a Branko Greganović, u prisustvu većeg broja članova Asocijacije vodili su razgovor sa predstavnicima Fiskalnog saveta Pavlom Petrovićem, Nikolom Altiparmakovim i Vladimirom Vučkovićem.

Neke od tema razgovora bile su: kako podstaći investicije privatnog sektora, koji su glavni pokretači privrednog oporavka i umanjenja fiskalnog deficita. Kao i koje su mogućnosti za dalje smanjenje javnih rashoda, da li postoji prostor za umanjenje fiskalnog opterećenja zarada i koje su glavne prepreke za dalji rast preduzeća iz MSP sektora.

– Članovi Fiskalnog saveta i članovi Srpske asocijacije menadžera tradicionalno se sastaju jednom godišnje. Kako bi iz različitih uglova sagledali situaciju privrednih tokova u Srbiji. Budući da je privredni rast ključan ne samo za povećanje životnog standarda već i za održivost javnih finansija. Koje je nemoguće bez privrednog rasta. S toga je bilo korisno da članovi Fiskalnog saveta iz pozicije budžetskih brojeva daju svoje viđenje šta je moguće i šta je poželjno. Dok članovi Srpske asocijacije menadžera sa stanovišta privrede treba da kažu šta njih tišti i koje su im glavne prepreke – izjavio je Nikola Altiparmakov.

Prema rečima predstavnika SAM-a ova vrsta dijaloga korisna je i neophodna kako bi se stvari u Srbiji i dalje pomerale unapred.
– Fiskalni savet ima integritet u svojim nalazima, mišljenjima i razmišljanjima.  Savet predstavlja veoma poštovanu i cenjenu ustanovu.  Koja utiče na način na koji privreda vidi stvari i na način na koji Vlada ocenjuje svoj rad i dalje postupke – rekli su iz SAM-a.

Radni doručak sa Fiskalnim savetom organizovan je u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja (BEP).

Ostavi komentar