Konsalting

Kako da ostvarite ciljeve

kako da ostvarite ciljeve

Branislava Majstorović
suosnivač CARS-a (Coaching Association for Resourceful Serbia) – Kako da ostvarite ciljeve

 

Ričard Bandler i Džon Grinder, začetnici neurolingvističkog programiranja (NLP), izučavali su i uticali na brojne pojedince koji su postizali izvanredne rezultate u svojim oblastima delovanja. Tokom rada Bandler i Grinder identifikovali su devet ključnih koraka za postizanje ciljeva.
Zato, pripremite se, jer samo je devet koraka od postavljanja cilja do njegovog ostvarenja i života koji želite za sebe!

Postavite pozitivan ishod

Naš mozak specifičan je po tome što ne prepoznaje negacije. Kada bih vam rekla da ne pomislite na zelenog konja, šta je prva stvar na koju biste pomislili? Pa na neki oblik zelenog konja, naravno!
Razlog je jednostavan. Da bi mogao da izvrši zadatu naredbu, naš mozak prvo mora da locira zelenog konja u mašti ili u sećanju.
Po istom principu mozak obrađuje ciljeve, pa zato nikada ne bi trebalo da ih postavljamo u negaciji. U NLP-u takve ciljeve nazivamo odbijajućim ciljevima.

Ovo su primeri ciljeva postavljenih u negaciji:

• Želim da izgubim kilažu.
• Ne želim više da radim za nekoga drugog.

U konkretnim primerima naš mozak pre svega razmišlja o predmetu cilja: težini, radu za nekog drugog. Na taj način podsvesno, fiziolološki i neurologistički vezujemo emocije za konkretan pojam.
Da bi se ostvario, cilj treba da bude pozitivno postavljen i da odražava nešto ka čemu težimo.

Na primer:

• Ja ću se zdravo hraniti.
• Ja ću razviti svoju poslovnu ideju i postati sam svoj gazda.

Uspešni sportisti programirani su da razmišljaju na taj način. Kad uđe u prostor od jedanaest metara da šutira penal, vrhunski fudbaler razmišlja o tome kako će pogoditi gol, a ne o tome da će ga promašiti!
Kako zračimo, tako i privlačimo!

Postavite kontekst cilja

Vrlo je važno da željenom cilju date kontekst! Gde želite da se ishod dogodi? Širina pojma „gde” zavisi od cilja. To geografski može biti, na primer, u radijusu od 20 km od mesta prebivališta ili pak vrlo konkretno, recimo na sastanku u kancelariji.
Kada želite da se to dogodi? Stavljanje vremenskog okvira za ostvarenje cilja povećaće vaš fokus i pomoći će vam u planiranju.

S kim želite da postignete cilj?

Korisno je identifikovati sve učesnike koji će biti uključeni u postizanje vašeg cilja. Bilo da je reč o prijateljima, porodici, kolegi ili još nepoznatom klijentu, važno je da utvrdite ko su učesnici i da razumete šta vam je tačno od njih potrebno.
Bez definisanja gde, kada i s kim, nikada nećete u potpunosti znati da li ste na pravom putu ka ostvarenju cilja!

Razmislite o tome šta je viša svrha ili namera vašeg cilja

Ciljevi su često postavljeni na bazi osnovne namere, na primer: „Ja ću se zdravo hraniti”. To je ono što želite da učinite, međutim u svakom postavljenom cilju postoji i sekundarna ili viša namera – zašto želimo da ostvarimo taj cilj. U navedenom primeru to može biti želja da imate više kondicije ili da obučete određenu haljinu.
Nažalost, često propustimo da uočimo šta je naša viša namera i time rizikujemo da je dovedemo u sukob sa osnovnom namerom. Na primer, naša osnovna namera može biti da pokrenemo sopstveni biznis, i ako nam je viša namera da provodimo više vremena s porodicom, korisno je da pažljivo planiramo i postavljamo korake za ostvarenje cilja kako bi obe namere bile zadovoljene.
Ako pokretanje vlastitog biznisa podrazumeva mnogo sastanaka i službenih putovanja zbog kojih ćete često biti odsutni, onda će vaš osnovni cilj biti u sukobu sa vašim sekundarnim ciljem (koji je verovatno i vaša prava želja). Taj nesklad dovešće do nezadovoljstva i na kraju do neuspeha.

Uvek je dobro zapitati se šta je to što ja tačno želim od postizanja ovog cilja.

Utvrdite šta će biti dokaz da je cilj postignut
Mi svakodnevno komuniciramo sa svetom preko naših pet čula. Da bismo se saživeli sa svojim ciljem, važno je da ga povežemo s neurološkim sistemom preko čula.
Kada razmišljate o cilju, uvek imajte na umu sledeća pitanja:
Šta kada ostvarim svoj cilj?
Šta ću videti?

Šta ću čuti?

Kako ću se osećati?
Koji će biti mirisi oko mene?
Da li postoji neki ukus koji ću osetiti? Koji je to ukus?
Nesvesni deo mozga ne zna razliku između onoga što se stvarno desilo i onoga što je preživljeno u mašti. Dakle, uposlite svoju maštu da što realnije zamisli sve što ćete videti, čuti i osetiti kada ostvarite cilj i već ćete biti na putu ka uspehu!
Što je doživljaj ostvarenog cilja živopisniji, to je veća verovatnoća da će se cilj ostvariti!

Proverite da li postizanje cilja zavisi isključivo od vas

Kada postavljate cilj, trudite se da ga definišete tako da u velikoj meri vi kontrolišete njegovo ostvarenje. Ukoliko njegovo ostvarenje znatno zavisi od doprinosa drugih, sam put do cilja može zahtevati mnogo više truda, pa čak i stresa. Međutim, ako je učešće drugih u ostvarenju vašeg cilja neizbežno, obavezno razmislite o tome kako možete to učešće da smanjite na minimum ili o tome šta je potrebno da uradite kako bi svi učesnici dali doprinos u zadatim rokovima.
Izbegavajte stres dok čekate na druge! Trudite se, što je više moguće, da ostvarenje cilja zavisi samo od vas!

Procenite ulog za postizanje cilja

Za svaku akciju uvek postoji ulog koji ne mora biti samo novčani. To može biti „cena” koju ćete platiti, na primer neke mogućnosti koje ćete propustiti ili nešto od čega ćete odustati da biste postigli svoj cilj.
Zbog toga je važno da kada postavite cilj, ocenite sve „troškove” i procenite da li će benefit od ostvarenja cilja biti daleko vredniji od uloga.
Na primer, ako napuštate trenutno zaposlenje da biste pokrenuli sopstveni biznis, to često znači da ćete mnogo vremena provoditi samostalno u poslu. Ukoliko je timski rad nešto što visoko vrednujete, zapitajte se da li benefit sopstvenog biznisa prevazilazi benefite timskog rada. Ako zaključite da ne prevazilazi, smislite način na koji možete to da prevaziđete.
Uvek se zapitajte kolika je „cena” postizanja cilja i da li ste spremni da je platite.

Utvrdite da li postoji neka viša svrha koja vas održava u trenutnom stanju

Činjenica da još niste postigli cilj može da znači da vaše sadašnje stanje ispunjava neki viši cilj ili nešto što visoko vrednujete a da pritom to niste svesno prepoznali. Važno je da uočite koje su sve vaše potrebe ispunjene ukoliko ostanete u trenutnoj situaciji i da li te potrebe mogu biti zadovoljene na drukčiji način.
Na primer, ako ste stalno zaposleni i imate redovnu platu, bez obzira na to da li vam je dovoljna, imaćete osećaj finansijske sigurnosti. Ukoliko uđete u sopstveni posao, osećaj sigurnosti može biti ugrožen i u tom slučaju razmotrite da li je sigurnost redovnih primanja nešto što možete da prevaziđete, te ako nije, da li postoji način da to prevaziđete.
Zapitajte se zašto još niste postigli svoj cilj.

Identifikujte prvi korak

Pre nego što se bilo koji cilj ostvari, potrebno je da napravite prvi korak! Pažljivo identifikujte šta je tačno taj prvi korak i šta je sve potrebno da uradite da biste ga načinili.
Napravite detaljan plan o tome šta, kako, gde i zapišite ga! Obavežite se na posvećenost – ne odugovlačite i ne odlažite! Sve što možete učiniti danas, uradite!
Cilj bez plana je samo san! Plan bez cilja je noćna mora!

Procenite uticaj koji će ostvarenje vašeg cilja imati na vašu okolinu

Malo je verovatno da put ka cilju neće uticati na druge oblasti vašeg života i sistema kom pripadate. Pažljivo procenite šta mogu biti ishodi i uticaji cilja na sve oblasti vašeg života. Kakve će promene ostvarenje cilja doneti sistemu kom pripadate? Da li će ostvarenje cilja omogućiti doprinos? MN

 

Ostavi komentar