Aktuelno

Novi zakon o inspekcijama

Goran Kovačević, generalni direktor Gomexa

Nije jednostavno dati objektivno mišljenje o novom Zakonu o inspekcijskom nadzoru. U njemu se i dalje nalazi mnogo više obećanja nego čvrstih normi koje garantuju predviđeno postupanje. Čini mi se da je situacija vrlo slična kao i sa Zakonom o radu.

Promenama se pristupilo pod pritiskom velikih kompanija i na kraju smo se zadovoljili promenama koje su vezane uglavnom za interese velikih. Pojednostavljeno rečeno, mogli smo da napravimo skok od osam metara, a skočili smo dva metra. Činjenica je da smo nešto preskočili, ali drugo je pitanje da li bi time trebalo da budemo zadovoljni i to prikazujemo kao uspeh.

Sigurno je dobro što su inspekcije dobile nadležnost nad tzv. neregistrovanim privrednim subjektima, ali sramota je što smo uopšte i imali taj problem.

Druga dobra stvar jeste to što se ujednačavaju načini postupanja različitih inspekcijskih organa, što će svakako pomoći legalnim firmama da lakše posluju. Tu dolazimo do onog čuvenog „ali koje sreću kvari”. Zakon je imao dobru ideju da se inspekcijski nadzor sprovodi u nekoliko predvidljivih koraka: najava nadzora, nadzor u skladu s pismenim nalogom, upozoravanje sa ostavljanjem roka da se propusti otklone i na kraju obustava postupka ili kažnjavanje, u zavisnosti od toga da li je objekat nadzora izvršio svoju obavezu.

Sve to se i sada nalazi u Predlogu zakona, ali uz ostavljen širok spektar mogućnosti da se ta procedura izbegne. Znam da su se kolege iz Naleda i drugih organizacija svojski trudile da Zakon učine što funkcionalnijim, ali čini mi se da je inspektorski lobi bio jači i da je parola „Batina je iz raja izašla” ostala misao vodilja zakonskog predloga.

Mislim da je zanemarena činjenica što velike firme imaju pre svega problem sa sivom ekonomijom, dok sam inspekcijski nadzor ne vide kao problem. Mala i srednja preduzeća imaju problema sa sivom ekonomijom, ali i sa inspekcijskim nadzorom. Moja kompanija zaista nikada nije imala problema s neprofesionalnim zahtevima postupajućih inspektora, ali znam da se to vrlo često dešava manjim preduzećima i zanatskim radnjama i zbog toga mislim da se moralo insistirati na striktnim pravilima koja regulišu postupanje inspektora.

Zakon ima mnogo dobrih ideja, kao što je takozvana ček-lista s procenom ponašanja privrednih subjekata ili koordinaciono telo koje treba da radi na ujednačavanju prakse, ali se bojim da će realizacija većine tih zaista dobrih ideja morati da sačeka neku novu priliku, tj. izmene i dopune Zakona.

Ipak, ako ovaj zakon posmatramo kao početak modernizacije inspekcijskog nadzora i uspostavljanje nove uloge državnih organa, gde će preventivna uloga biti primarna, možemo reći da smo krenuli u dobrom pravcu. Istorija nas uči da su mnogi dobri počeci imali neslavan kraj, pa nas to upućuje da u saradnji vladinog i nevladinog sektora nastavimo usavršavanje Zakona već prvog dana posle njegovog donošenja.