Domaće trgovine

Mesto prodaje je ogledalo kompanije

Miloš Pantić

merčendajzer u kompaniji Knjaz Miloš

U kompaniji Knjaz Miloš pozicija merčendajzera aktivno postoji već jednu deceniju. Miloš Pantić, merčendajzer u Knjazu Milošu, ističe kreativnost, perfekcionizam i sluh za navike i potrebe potrošača kao bitne osobine dobrog merčendajzera. Uspeh u savremenoj trgovini nemoguć je bez dobrog merčendajzer tima, a Knjaz Miloš nastoji da zbog vernih potrošača obezbedi lako dostupne pozicije u prodajnim objektima

 

Od kada postoji pozicija merčendajzera u kompaniji Knjaz Miloš, koliko ste vi već dugo u tom poslu i šta vam je najveći izazov? 

U Knjazu Milošu pozicija merčendajzera postoji od 2005. kada su organizovane prve obuke timova koji su podeljeni po rejonima i veleprodajnim i maloprodajnim objektima. Najveći izazov pred jednog merčendajzera postavlja se u vreme velikih praznika, kada potrošači isprazne police nekoliko puta u toku dana. Merčendajzer u svakom trenutku mora da vodi računa o tome da mesta prodaje budu popunjena i složena po najvišim standardima kompanije Knjaz Miloš. 

 

Šta je najznačajnije za poziciju merčendajzera?

Merčendajzing služba je nasleđe razvijenih tržišta. Nijedna tržišno orijentisana kompanija ne može uspešno da posluje bez merčendajzing tima, koji je zadužen za izgradnju i jačanje njenog imidža na mestu prodaje. Posao merčendajzera jeste i praćenje i održavanje prodaje proizvoda, ali i informisanje i osluškivanje potreba potrošača.

 

Šta biste izdvojili kao dobre osobine jednog merčendajzera?

Kao važne osobine svakako bih izdvojio perfekcionizam, kreativnost, dobru komunikaciju s potrošačima u samom objektu, praćenje njihovih navika i potreba. Dobro je kada možemo da prepoznamo kako na najlakši način potrošači primete, nađu i odluče se za naše brendove. Dobra komunikacija s kolegama u prodajnim objektima, ali i u konkurentskim kompanijama, mora biti prioritet. 

 

U kojoj meri dobro pozicioniranje proizvoda utiče na prodaju? Da li vam posao olakšava činjenica da radite za jedan od najpoznatijih brendova u Srbiji?

Ukoliko je brend jak kao Knjaz Miloš, Aqua viva, Guarana, većina potrošača dolazi u prodajni objekat s jasnim ciljem – da kupi naš brend. Svakako da je i pozicija na mestu prodaje olakšavajuća okolnost za kupca, prilika da uoči razliku između vas i drugih. Ne bismo smeli da zaboravimo da je mesto prodaje ogledalo kompanije i da utiče i na imidž. Mesto prodaje, takođe, pokazuje i koliko poštujemo potrošače i koliko im olakšavamo kupovinu.

 

Kako je ekonomska kriza uticala na prodaju? Da li kupci danas, pre svega, traže jeftin proizvod koji zadovoljava njihove standarde, kvalitet ili proizvode dobro pozicionirane na policama? 

Ekonomska kriza uticala je generalno na kupovnu moć potrošača. Kupci vode računa o tome da ulože svoj novac u kvalitet. Dobro znaju u šta je najbolje uložiti novac, a to je svakako kvalitet koji garantuje kompanija koja stoji iza brenda. Kvalitet ne može da zameni nijedna pozicija na mestu prodaje. Potrošači su dobro informisani, znaju kome da veruju. Vaša pozicija u objektu, bilo primarna bilo sekundarna, svakako olakšava potrošačima da donesu odluku o kupovini određenog proizvoda. 

 

Šta je značajno za pozicioniranje robe u maloprodaji i na koji način vi možete da utičete na prodaju?

Merčendajzer je, pre svega, odgovoran za dodatnu kontrolu plasmana proizvoda i izloženost robe u prodajnim objektima. Brine i o poboljšanju lokacija displeja, povećanju broja polica, unapređenju POS materijala, reklama, ispisima cena.  U maloprodajnim objektima važno je skrenuti pažnju i poručiti potrošačima: „Da, imamo kvalitet, ali brinemo i o tome da vam skrenemo pažnju na naš proizvod kako bi vam kupovina bila lakša i prijatnija”.

 

Šta biste izdvojili kao efikasne merčendajzing trikove? Postoji li, da tako kažemo, i tamna strana ovog posla, nelojalna konkurencija, ili je to što imate dobar proizvod dovoljno da biste ga i prodali?

Značaj merčendajzera u stalnom je porastu zbog sve veće konkurencije i slabije kupovne moći potrošača. Izuzetno je bitno zauzeti dobru, prometnu lokaciju u prodajnim objektima, i smislenim i atraktivnim plasmanom biti konkurentan. Knjaz Miloš poštuje standarde merčendajzinga koje propisuju relevantni zakoni i uredbe, ali i dugogodišnje iskustvo i korporativna kultura kompanije. 

Kolege iz konkurentskih kompanija poštujemo, pratimo jedni druge i na pozitivan način se takmičimo.

 

Kako izgleda jedan radni dan merčendajzera?

Merčendajzer radi na terenu i tamo gde su potrošači. Svakodnevno održava kontakt sa zaposlenima u prodajnim objektima, prati prodaju iz ugla potrošača, koji se svakodnevno menja. U Knjazu se organizuju sastanci na kojima se redovno informišemo o proizvodima.

 

Koji su trendovi u merčendajzingu?

Činjenica je da se konkurencija među proizvođačima i prodajnim objektima povećava, a time i sužava prostor na policama. Dodatno, uvoz povećava asortiman svih vrsta robe na tržištu Srbije. Kompanije postaju sve inventivnije kada su u pitanju marketing i merčendajzing jer taj segment razvoja brendova pruža najkonkretniju pomoć potrošačima prilikom pronalaženja i izbora traženih proizvoda. MN