Domaće trgovine

Brzina i tačnost uslov za kvalitetan rad

Profil: Ivana Bajčić, kasirka

Sa Ivanom Bajčić, kasirkom u trgovinskom lancu DIS, razgovarali smo o veštinama neophodnim za uspešan rad na toj poziciji, kao i o pozitivnim i negativnim primerima saradnje s kupcima, najvećim izazovima u poslu i profesionalnom usavršavanju

 

 Koje su poslovne veštine najvažnije za uspešno obavljanje posla na poziciji kasira?

Da bi zaposleni na bilo kom radnom mestu u maloprodaji uspešno obavljali svoje radne obaveze, potrebno je da imaju određene osobine. Ono što krasi zaposlene u maloprodajnim objektima kompanije DIS pre svega je sigurnost, brzina, tačnost, komunikativnost i ljubaznost. Rad sa potrošačima za kasira je svakodnevni izazov i uvek treba pronaći pravu meru u komunikaciji. Zadatak moj i mojih kolega je da iz naše radnje potrošač izađe zadovoljan i da se uvek rado vrati u našu trgovinu.

 

Šta biste izdvojili kao prednosti i mane saradnje s kupcima? Kako se izboriti s nezgodnim zahtevima kupaca?

Vedar i pozitivan stav jeste osobina po kojoj su zaposleni na radnom mestu kasira u našoj kompaniji prepoznatljivi i predstavljaju osnov za dostizanje najvišeg nivoa usluge i jedinstvenog kvaliteta. Posao je takav da svakodnevno imamo razne situacije, i prijatne i neprijatne. Kroz iskustvo smo naučili da je u svakom slučaju jedino prihvatljivo zadržati pozitivan stav i sa dosta razumevanja saslušati potrošača, uvažiti primedbu koju je uputio i pomoći u rešavanju problema. Dužnost nam je da u svakom trenutku budemo na raspolaganju potrošaču.

 

Kako izgleda jedan vaš radni dan?

Osnovno zaduženje kasira je naplata i pakovanje robe potrošaču, uz poštovanje procedure načina pakovanja robe, kao i načina komunikacije sa potrošačem.

Uz ovo osnovno zaduženje, svi kasiri su zaduženi za brigu o određenoj vrsti robe, njenom izlaganju i rokovima trajanja. Takođe, učestvujemo i u rešavanju reklamacija potrošača.

 

Koji deo posla najviše volite?

Ne bih mogla da izdvojim ono što mi od zaduženja koja imam najviše prija. Važno je voleti posao kojim se baviš i dati sve od sebe da to bude urađeno na najbolji mogući način.

 

Šta za vas predstavlja najveći izazov u poslu?

Najveći izazov mi je da svakodnevno kvalitetno obavljam sve svoje radne zadatke.

 

Šta je, prema vašem mišljenju, najvažije za uspešno funkcionisanje zaposlenih kao tima? 

Međusobno uvažavanje i poštovanje svih članova kolektiva predstavlja osnov za uspešno funkcionisanje tima. Sama priroda posla u trgovini je takva da u timu možemo da postignemo mnogo više nego individualnim radom.

 

Kako se profesionalno usavršavate?

Profesionalno usavršavanje nam je obezbeđeno kroz razne obuke i do-obuke za radno mesto na koje smo raspoređeni. U kompaniji gotovo uvek ima novih projekata i samim učešćem u njima stičemo mnogo novih znanja i veština.