Kategorije proizvoda

Mleko

GFK

Analiza domaćeg tržišta mleka i mlečnih proizvoda odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od novembra 2015. do juna 2016. godine.
Mleko i mlečni proizvodi jedna su od najzastupljenijih kategorija namirnica koje se konzumiraju u domaćinstvu. U posmatranom periodu čak 99,9% domaćinstava u Srbiji bar jednom je kupilo neki od proizvoda iz te kategorije, a učestalost kupovine blago je povećana.

slide1-gfk
Očekivano, najzastupljenije su sveže podkategorije. Količinski je ubedljivo najviše zastupljeno mleko sa 46,1%, zatim jogurt sa 35,3%, sir sa 10,9% i pavlaka sa 6,1%, dok namazi i maslac čine preostalih 1,6%. Jogurt je u posmatranom periodu kupljen u proseku 32 puta, nešto češće od mleka, ali količine kupljene u jednom odlasku u kupovinu bile su manje. Sa više od 500 brendova, tržište mleka i mlečnih proizvoda veoma je segmentirano. Osim blizu 190 kompanija, zastupljeni su i privatni proizvođači, od kojih su domaćinstva kupila čak 12% ukupnih količina. Pedeset dva odsto količinskog učešća raspoređeno je na pet vodećih proizvođača (abecednim redom): Imlek, Meggle, Mlekara Subotica, Niška mlekara i Somboled. Učešće trgovačkih maraka je na nivou od 4% i nije zabeležilo značajnu promenu od perioda novembar 2014 – jun 2015. godine. Domaćinstva su ove kategorije kupovala u mini-marketima i supermarketima nešto češće nego u prethodnom periodu, što je dovelo do toga da se u tim tipovima radnji prodaje najveći deo količina. Mini-marketi su prvi sa 28% učešća, slede supermarketi sa 26%, zatim tradicionalne prodavnice sa 23% i hipermarketi i C&C objekti sa 6%. Preostalih 17% količina kupljeno je u drugim formatima, među kojima su najzastupljenije pijace sa 7%.
Od novembra 2015. do juna 2016. prodato je čak 20% ukupnih količina na nekoj vrsti promocije, što je za sedam procentnih poena više nego u istom prethodnom periodu. Panel domaćinstava je standardizovano istraživanje koje u Srbiji neprekidno traje od novembra 2002. U centru pažnje je merenje potrošnje preko 70 proizvodnih kategorija u 1.500 domaćinstava u Srbiji. Ono što se potroši van domaćinstva nije predmet ovog istraživanja.

 

IPSOS

Prema podacima iz BRANDpuls istraživanja, koje se već godinama kontinuirano sprovodi u Srbiji i svim zemljama regiona Adrija na velikom uzorku od 4.000 ispitanika godišnje, mlečne proizvode u Srbiji koristi nešto više od 95% potrošača starosti između 15 i 64 godine. Procenat korisnika uglavnom je stabilan, što pokazuju i poslednji podaci BRANDpuls istraživanja koje je sprovedeno 2016. godine.

market_mlecni-proizvodi-2016_page_4
Od ukupnog broja korisnika mlečnih proizvoda, više od 60% svakodnevno uživa u nekoj od tih namirnica. Potrošači koji makar jednom nedeljno koriste neki mlečni proizvod, pripadaju grupi umerenijih, heavy korisnika kategorije, i njih je skoro trećina među svim potrošačima tih namirnica. Oni koji ređe koriste mlečne proizvode svrstani su u light segment i njihov udeo je najmanji.
Dok heavy segmentu potrošača u većoj meri pripadaju osobe ženskog pola, u druga dva, a izrazito više u light segmentu, ima znatno više muškaraca i mlađih stanovnika, kao i onih s niskim primanjima. Najviše se koristi klasični jogurt, a voćni upola manje. U populaciji gotovo da ne možemo pronaći one koji makar i povremeno ne koriste klasični beli jogurt. Čak 70% potrošača konzumira ga makar dva puta nedeljno. Od onih koji koriste voćni jogurt čak 98% koristi i klasični beli jogurt, dok među korisnicima klasičnog jogurta tek oko 45% konzumira i voćni.
Korisnici jogurta, četiri od deset njih, najlojalniji su nekom brendu. Iako se posle jogurta najviše upotrebljavaju mlečni i sirni namazi, lojalnost u kategoriji manja je nego u ređe korišćenim kategorijama mleka.

 

Nielsen

Istraživanje Retail Audit zasniva se na praćenju prodaje ka krajnjim potrošačima na uzorku prodajnih mesta izabranih tako da budu reprezentativni za kanale prodaje koji se prate. Obučeni popisivači fizički broje maloprodajne zalihe, beleže nabavke obavljene u proteklom periodu i maloprodajne cene. Konstantno praćenje tih informacija omogućava izveštavanje o obimu i vrednosti maloprodaje i ostalih podataka značajnih za proizvođače, distributere i prodavce.

pregled-trzista-mleko_market_avg15-jul16-1_page_5
Uključeni kanali prodaje: hipermarketi/supermarketi, velike i srednje prodavnice, male prodavnice, kiosci/paviljoni. Kanali koji nisu uključeni: specijalizovane radnje, kiosci, benzinske stanice, pijace, velikoprodaje koje imaju prodaju i prema krajnjim kupcima i cash&carry radnje (npr. Metro).
Od avgusta 2015. do jula 2016. godine u Vojvodini je, količinski posmatrano, prodato 32% kategorije, u Beogradu 31%, u centralnoj jugoistočnoj Srbiji 17%, a u centralnoj zapadnoj Srbiji 19%. Najveći količinski udeo u prodaji mleka beleže hipermarketi i supermarketi. U posmatranom periodu taj udeo iznosio je 44%. U velikim radnjama prodato je 36%, u malim prodavnicama 20%, a u kioscima i paviljonima 0,1% kategorije.
Vodeći proizvođači (po abecednom redu, a ne prema tržišnom učešću) jesu: Imlek, Lactalis, Meggle, Mlekara Leskovac, Private Label Manufacturers.
Vodeći brendovi (po abecednom redu, a ne prema tržišnom učešću) jesu: Dukat, Meggle, Moja kravica, Private Label Brands, Zdravo.