Kategorije proizvoda

Slatkiši

Kako prizvati osećaj sličan zaljubljenosti? Čime se utešiti, oraspoložiti, ugoditi sebi? Koji poklon svi vole? Odgovor na ova i slična pitanja je isti!  Slatkiši!  Ima li voljenijeg ukusa na planeti?

 

Analiza tržišta čokolada (čokoladnih tabli) u Srbiji odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od marta do septembra 2015. godine.
Tržište čokolada u Srbiji u posmatranom periodu beleži blagi pad ukupnih količina od istog perioda prethodne godine.

gfk-pr-cokolade-slide1
Od ukupnog broja domaćinstava u Srbiji 88% je bar jednom kupilo ovu kategoriju, što predstavlja porast od perioda mart–septembar 2014.
Frekvencija kupovine čokolada stagnirala je na prosečno oko sedam kupovina ovog proizvoda u analiziranom periodu.
Na domaćem tržištu čokolada postoji oko 50 proizvođača i skoro 200 brendova ovog proizvoda. Pet vodećih proizvođača zaduženo je za 2/3 ukupne konzumacije čokolada u domaćinstvima u Srbiji. Ti proizvođači su (abecednim redosledom): Bambi, Mondelez, Pionir, Swisslion i Štark.
Najveći količinski udeo u ukupnim kupovinama čokolada imaju mini-marketi i tradicionalne prodavnice sa po 29%, kao i supermarketi sa 24%. Osam odsto ukupnih količina čokolada na tržištu domaćinstva kupe u hipermarketima, a dodatnih 11% u ostalim tipovima prodajnih objekata – kioscima, specijalizovanim prodavnicama, pijacama itd.
Učešće kupovina čokolada na promociji u posmatranom periodu iznosilo je čak 20% ukupnih količina na tržištu, dok je udeo trgovačkih maraka ovog proizvoda sa 5% u okvirima proseka za robu široke potrošnje u Srbiji.
Posmatrano po segmentima unutar kategorije, 71% količinskog tržišnog učešća zauzimaju mlečne čokolade, 27% crna čokolada, a tek 2% bela čokolada.
Panel domaćinstava je standardizovano istraživanje koje u Srbiji neprekidno traje od novembra 2002. U centru pažnje je merenje potrošnje preko 70 proizvodnih kategorija u 1.500 domaćinstava Srbije (ono što se potroši van domaćinstva nije predmet ovog istraživanja). Za opširnije informacije videti www.gfk.rs

 

Od novembra 2014. do oktobra 2015. u Vojvodini je, količinski posmatrano, prodato 25% kategorije, u Beogradu 25%, u centralnoj jugoistočnoj Srbiji 21%, a u centralnoj zapadnoj Srbiji 29%, pokazalo je istraživanje kompanije Nielsen. Najveći količinski udeo u prodaji kategorije čokoladne table beleže hipermarketi i supermarketi. U posmatranom periodu (od novembra 2014. do oktobra 2015) taj udeo iznosio je 34%. U velikim radnjama proda se 32%, a za njima slede male radnje sa 30%. U kanalu kioska i paviljona generisano je 4% kategorije.

pregled-trzista-cokoladne-table_market_nov14-oct15_page_6
Vodeći proizvođači, po abecednom redu, a ne prema tržišnom učešću, jesu: Bambi, Mondelez International, Pionir, SL Takovo, Štark.
Vodeći brendovi, po abecednom redu, a ne prema tržišnom učešću su: Eurocrem, Galeb, Kinder, Milka, Najlepše želje.
Retail Audit se zasniva na praćenju prodaje ka krajnjim potrošačima na uzorku prodajnih mesta izabranih tako da budu reprezentativni za kanale prodaje koji se prate.
Ista prodajna mesta popisuju se na mesečnom ili dvomesečnom nivou tako što obučeni popisivači fizički broje maloprodajne zalihe, beleže obavljene nabavke u proteklom periodu i beleže maloprodajne cene.

Uključeni kanali prodaje: hipermarketi/supermarketi,
velike i srednje prodavnice, male prodavnice, kiosci/paviljoni.