Ankete

Direktori: Formiranje mladih lidera?

mol
Bjanka Vasilesku

generalna direktorka Mol Serbia

Verujem da nova globalna era podrazumeva jako liderstvo. Svet žudi za liderima koji su sposobni da razumeju teške tržišne uslove, ali i da za sebe i svoje timove uvek postavljaju najviše standarde. Za nas u Molu razvoj nove generacije lidera veoma je bitan. Od svakog lidera očekuje se da se posveti razvoju mladih talenata u potencijalne saradnike. Osim podrazumevanog mentorstva starijih kolega, Mol je razvio i globalni program za lidere Lead kako bi omogućio da kroz nastavu razvijaju svoje liderske sposobnosti. Lead obuhvata tri uzastopna programa liderstva. Prvi je namenjen početnicima, talentovanim pojedincima koji su na početku karijere. Dok je drugi namenjen onima koji su već na pozicijama da bi došli do nove, seniorske pozicije, a treći, napredni, liderima pruža znanja i veštine kako bi u budućnosti upravljali kompanijom. Sarađujemo i sa studentima, milenijalcima koji će, nadamo se, u budućnosti voditi kompaniju Mol.

 

Jelena-Vukovic-DelezJelena Vuković
direktorka za upravljanje talentima, razvoj zaposlenih i organizacioni dizajn, Delhaize Serbia

Sa više od 12.000 saradnika Delhaize Serbia jedan je od pet najvećih poslodavaca u zemlji. S mladim i ambicioznim ljudima uvek je zadovoljstvo sarađivati jer njihove ideje i izuzetna energija znatno doprinose svim projektima u kompaniji. Mlade lidere gradimo prvenstveno tako što im pružamo šansu da se razvijaju i rastu zajedno s kompanijom. Svesni smo da sistem raste samo ako je protkan stalnim promenama, a mi svim svojim kolegama pružamo mogućnost da prolaze brojne treninge i obuke i tako unapređuju svoje veštine.

Kada ste deo internacionalnog lanca koji zapošljava 370.000 ljudi u 11 zemalja, imate priliku da sa saradnicima podelite iskustvo i prakse najboljih. Učeći od najboljih, uvek postajete kvalitetniji, a mladi na taj način dobijaju i priliku da uče na primerima svetskih maloprodajnih lanaca i da se upoznaju s tržišnim trendovima. Stubovi našeg poslovanja jesu vrednosti i kompanijska kultura koju živimo svakog dana. Baš zato verujemo da su upravo pružanje podrške i poistovećivanje s kulturom osnovni preduslovi razvoja lidera.

 

Jelena-Bulatovic-SAM-market-naslovna-1Jelena Bulatović
izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera

Srpska asocijacija menadžera okuplja profesionalne menadžere i pridaje veliki značaj razmeni iskustava i edukaciji menadžera, posebno mladih. Ono što najviše utiče na formiranje mladih i budućih lidera jeste prenošenje iskustva njihovih, uslovno rečeno, poslovnih idola, tj. uspešnih menadžera. Izuzetno sam ponosna na to što radim u organizaciji koja okuplja veliki broj uspešnih, kreativnih i inspirativnih ljudi. Mladi menadžeri imaju brojne prilike da čuju vrlo korisne savete u različitim formatima naših aktivnosti kao što su Senior Hour, gde iskusniji članovi predstavljaju svoje poslovne karijere i ključne momente koji su uticali na njihov dalji poslovni put, ekskluzivna predavanja uspešnih menadžera iz inostranstva o liderstvu, razmena iskustava na našim biznis networking događajima, sastancima i slično.

Posebno bih istakla naš mentorski program MenProSAM, koji omogućava mladim menadžerima razgovor jedan na jedan s našim najuspešnijim članovima, koji im pružaju podršku u ostvarivanju željene karijere. To je za njih neprocenjivo. Iz sopstvenog iskustva mogu da kažem da ćete, ako ste okruženi ljudima koji imaju bogato iskustvo, koji su vrhunski profesionalci, s visokim moralnim načelima i izraženom željom da pomogu drugima, ukratko ako ste okruženi liderima, i sami, bez obzira na to da li ste mladi ili malo stariji, prihvatiti i usvojiti takvo ponašanje. To će veoma uticati na vas da i sami postanete lider i budete možda uzor nekim novim generacijama koje dolaze.

 

Gordan-Zurga-generalni-direktor-AGIT-grupacije-Gordan Žurga
generalni direktor AGIT grupacije

Iako insistiramo na timskom radu, jasno nam je da nijedan tim ne može da postoji bez dobrog lidera. Mnogo pažnje posvećujemo edukaciji i proširivanju znanja naših lidera. Naravno, stimulišemo ih i finansijski i trudimo se da imaju sve uslove koji su im potrebni za rad. Uložili smo mnogo u najsavremeniju informatičku opremu i automobile da bi naši zaposleni napredovali. Naša kompanija je lider u regionu, pa se zato trudimo da i naši zaposleni budu lideri.

 

Daniel-Dodig-TKKDaniel Dodig
direktor kompanije TKK

Zapošljavanje za sve pozicije unutar grupe TKK u velikoj meri bazira se na potencijalu za stručni rast unutar kompanije. Zaposleni se tokom dnevnog rada stavljaju u različite situacije iz kojih možemo prepoznati potencijalne lidere koje dalje razvijamo (u okviru TKK grupe ili spoljnih organizacija). Mlade potencijalne lidere u poslu stavljamo u situacije odlučivanja, u prvoj fazi s mentorom. Mnogo pažnje posvećujemo obukama, kako onim tehničkim tako i prodajnim veštinama, komunikaciji i jačanju timskog duha. Osim učešća na seminarima i usavršavanja veština, organizujemo i takmičarske aktivnosti, često u prirodi, ili one koje se mogu svrstati u adrenalinske.

Podržavamo ličnu inicijativu i kreativnost u okviru usvojenog sistema rada. Zaposlenima koji se ističu omogućeno je napredovanje. Za ostvarivanje rezultata sleduje nagrađivanje. Imamo definisane opšte ciljeve, ali i one lične, koji se u slučaju prodaje redovno mere za svakog zaposlenog. Za sada su potrebe nalagale da u Srbiji jačamo uglavnom prodajne snage i sektore koji podržavaju prodaju, dok su sektori razvoja i proizvodnje u centrali. Na osnovu ostvarenih rezultata i zahteva tržišta, i u budućnosti očekujemo dalji rast i proširivanje organizacije u Srbiji i regionu.

 

Iva-Nedeljkovic-TikkurilaIva Nedeljković
HR menadžer, Tikkurila

Stalna želja za usavršavanjem i intelektualnim rastom, energičnost, istrajnost, spremnost za suočavanje sa neuspehom i održavanje ličnog i timskog samopouzdanja osnovne su karakteristike budućih mladih lidera koje prepoznajemo već u samom procesu selekcije. Pokrenuli smo mnoge inicijative osmišljene tako da omoguće razvoj kako ličnih tako i stručnih kompetencija. Jedna od njih je Tikkurila Ritam anketa koja ljudima daje povratne informacije o njihovom liderstvu i načinu na koji ga drugi ljudi doživljavaju. Početkom svake godine kreiramo individualni razvojni plan za svakog zaposlenog (tzv. Personal Development Discussion program). Cilj je prvenstveno da se time osiguraju okviri za procenu i spajanje individualnih potreba pojedinca i potreba naše kompanije.

U Tikkurili se koncept razvoja zasniva na kombinaciji različitih aktivnosti: projekti u okviru samog posla, interne i eksterne obuke, programi mentorstva, sticanje internacionalnog iskustva u okviru Grupe, interna biblioteka i savetovanja s rukovodiocima. Zaposlenima se takođe daju i specifični zadaci, drukčiji od svakodnevnih odgovornosti i osmišljeni kao razvojni, pa tako, na primer, različiti timovi zaposlenih kreiraju naše interne biltene. Verujemo da samo sinergijom pojedinaca koji čine naš tim možemo postići najbolje rezultate.

 

Nenad-Ceha-BOM-TRADENenad Ćeha
direktor kompanije BOM Trade

Mladi lideri su budućnost svake kompanije i u njih je potrebno ulagati. Naša kompanija svesna je toga i trudi se da u svoj rad uključuje sposobne mlade ljude koji bi posle određenog vremena bili spremni da preuzmu ključne pozicije i nastave uspešno poslovanje. Kada završe fakultet, njihovo znanje uglavnom je više teorijsko nego praktično. Da bi bili sposobni da se uključe u sve radne procese, potrebna im je podrška starijih i iskusnijih kolega. Za to je potrebno mnogo vremena i strpljenja jer kvalitet ne nastaje preko noći. U kompaniji svi zajedno radimo na stvaranju prijatnog radnog okruženja u kome mogu da uče i napreduju. Osim toga, omogućujemo im i samostalan rad na različitim projektima uz mentorsku podršku.

 

igor-danijelaIgor Avramović
direktor marketinga kompanije Danijela Commerce

Načelo poslovanja kompanije Danijela Commerce jeste negovanje timskog duha uz uvažavanje individualnih karakteristika svake osobe. Kada u nekom prepoznamo želju i mogućnost da postane lider, na njegovo ili njeno formiranje utičemo prvenstveno sopstvenim primerom kolegijalnosti, stručnosti i odgovornosti. Ne možemo formirati lidera ako u sebi ne negujemo vrednosti važne za obavljanje posla. Ugled kompanije brižljivo smo gradili na ličnom ugledu lidera firme inspirisani primerom osnivača naše kompanije. Probleme rešavamo konstruktivno, debatama, ličnim preispitivanjem, nenasilnom komunikacijom, uvažavanjem tuđeg mišljenja, ali podređujući se interesima kompanije, koja je odraz naših uspeha. Sopstvenim primerom utičemo na to da mladi ljudi postanu konkurentni na tržištu.

 


Vladan-Milovanović-JUB
Vladan Milovanović
direktor društva JUB d.o.o.

Kao jedna od vodećih kompanija na polju boja i fasadnih sistema, JUB kontinuirano radi na pronalaženju mladih lidera, njihovom daljem razvoju i usavršavanju. Osim u tehnologiju i proizvodnju, naša kompanija ulaže i u obuke zaposlenih, poboljšanje uslova rada i povećanje radne efikasnosti. Trudimo se da svakom pojedincu pristupamo individualno, tj. kreiramo tailor made pristup, tako da su elementi motivacije, usavršavanja i pravci daljeg razvoja karijere prilagođeni zahtevima konkretnog radnog mesta, ličnim afinitetima i nizu drugih pažljivo analiziranih faktora. Mentorski rad jedan je od alata za poboljšanje radnog učinka i povećanje zadovoljstva zaposlenih. Vredno radimo na osposobljavanju naših linijskih menadžera da se što kvalitetnije bave svojim timovima i podstiču talentovane mlade ljude da maksimalno razviju svoje potencijale u okviru kompanije.

 

nebojsa-mandicNebojša Mandić
direktor DHL Global Forwardinga

Kao kompanija čije je poslovanje društveno odgovorno, imamo niz aktivnosti kojima dajemo svoj doprinos razvoju mladih lidera. Jedna od njih je naša posvećenost organskom rastu. Kad god je moguće, na nova radna mesta zapošljavamo mlade, talentovane ljude. Potom ih korak po korak uvodimo u procese i našu korporativnu kulturu, način na koji razmišljamo i radimo. Tu primenjujemo raznovrsne stvari poput rešavanja izazovnih zadataka ili rada na projektima vezanim za sam posao. Mladi ljudi tako dobijaju šansu da pokažu svoj način razmišljanja kada je potrebno postići određeni cilj i da iskažu svoje liderske veštine.

Njihov dalji razvoj podržavamo redovnim razgovorima o razvoju kompetencija koje su važne za kvalitetno obavljanje posla. To, potom, dopunjujemo takođe redovnim davanjem razvojnih i motivacionih povratnih informacija. Mladi ljudi tako mogu odmah da saznaju kakav je uticaj neka njihova aktivnost ili izgovorena reč imala i da li treba nešto da koriguju ili da nastave na isti način. Za talente koji su posvećeni ličnom razvoju obezbeđujemo i formalne obuke na kojima mogu dalje da razvijaju svoje znanje i veštine.

Naš menadžment tim sastavljen je i od iskusnih i od veoma mladih ljudi, tako da pri donošenju odluka imamo i stavove zasnovane na dugogodišnjem radu i one karakteristične za ovo vreme, mlade generacije i digitalno doba u kojem živimo. Budući da se svet sve brže menja i da su naši klijenti raznovrsni u svakom pogledu, naša sposobnost da iz različitih uglova sagledavamo izazove i razvoj poslovanja predstavlja ključ za uspeh. Kao što ste i vi nedavno pisali, na godišnjoj konferenciji DHL Global Forwardinga, našem timu dodeljeno je priznanje za najbolji Customer Service, tj. rad s klijentima, u kategoriji zemalja kojoj pripada Srbija. To je rezultat predanog rada i posvećenosti mladih talenata koji su se razvijali, između ostalog, i na način koji sam vam predstavio.

Kao član Srpske asocijacije menadžera, s velikim zadovoljstvom učestvovao sam u mentorskom programu MenProSAM. Tu sam, pre gotovo godinu dana, otpočeo rad s jednim mladim, talentovanim liderom koji je takođe član SAM-a i koji ima lepu karijeru u jednoj uglednoj i na našem tržištu dobro poznatoj kompaniji. Pokušao sam da svoje životno i profesionalno iskustvo prenesem svom mentiju ne bih li mu pomogao da brže i lakše odabere svoj put u budućnost. Oblasti na kojima zajednički radimo protežu se od veština liderstva i menadž­menta, preko motivacije i inspiracije, organizacije, postavljanja ciljeva, pa do komunikacije, integriteta i lične kulture.

Ono zbog čega sam izuzetno zadovoljan jeste činjenica da nam je učešće u tom programu pre svega veoma interesantno i zabavno. Drago mi je što sam imao prilike da i ja učim od jednog mladog lidera. Posebno sam ponosan na povratne informacije koje sam od njega dobio. Koje se tiču njegovog iskustva i njegove percepcije ličnog naprekta u toku programa. Na kraju, da završim onim što svojevremno rekoše mudri ljudi: istinski lideri ne stvaraju pratioce, već nove lidere.

 

natasa-vukoje-univerexportNataša Vukoje
direktor Sektora ljudskih resursa i pravnih poslova kompanije Univerexport

Kompanija Univerexport je tokom svog višegodišnjeg rada i postojanja na tržištu Srbije putem različitih programa godinama unazad nudila priliku mladima za obrazovanje, praksu, obuke i zapošljavanje. Danas, posedujemo zaokružen sistem angažovanja i motivacije mladih kadrova od najranijih dana. Postajemo deo celokupnog sistema, od analize potreba tržišta, do učešća u stvaranju kadrova. Pruža nam se prilika da, u saradnji sa Kancelarijom za lokalni i ekonomski razvoj, kao važan privredni subjekt aktivno učestvujemo u formiranju obrazovnih profila i tržišta radne snage. Potom, putem projekta Dualnog obrazovanja đacima koji su upisali trgovačku školu dajemo mogućnost da svoja znanja pretoče u veštine.  Mi tako dobijamo obučene kadrove spremne za rad odmah nakon završetka školovanja. Projektom produžene prakse pružamo priliku studentima završnih godina osnovnih i master studija da na praksi steknu potrebna znanja. Jedino na takav način se studenti zaista osposobljavaju za tržište rada i rad po novim poslovnim principima.

Programom “200 budućih lidera” zapošljavamo visokoobrazovane kadrove kojima će iskustva koja budu dobili tokom 12 meseci trajanja programa biti osnov njihovih budućih poslovnih napredovanja u Univerexport-u. Otvorenost kompanije i želja da što veći broj motivisanih i stručnih mladih ljudi stupi u naše redove motiviše nas da konstantno unapređujemo postojeći koncept prakse.

 

citroenViktor Naskovski
generalni direktor Citroën-Avtonova KAB

U našoj kompaniji, iako nije brojčano velika, radi više mladih stručnjaka u svojim oblastima. S obzirom da je automobilski biznis veoma specifična delatnost, uvek je dobrodošla pomoć iskusnijih kolega. Kao lider kompanije, smatram svojom obavezom da na dnevnom nivou usmeravam mlađe kolege kako bi efikasnije koristile vreme koje provedu na poslu. Uz savete starijih kolega organizujemo i edukacije. Čiji je cilj da mlade stručnjake dodatno informišu o novim proizvodima ili načinima poslovanja. Time postižemo i veću privrženost brendu, pa sa ovog mesta mogu da zaključim da je odnos s mlađim saradnicima na veoma visokom nivou i da njihovo oblikovanje predstavlja veoma bitan deo funkcionisanja naše firme.