Ankete

Šta je najvažnije za dobru organizaciju posla?

Menadžeri odgovaraju na najteže pitanje….

 

Nikola Unković
Category Manager Delhaize Serbia
Jasno određivanje prioriteta, upravljanje vremenom i detaljno poznavanje same materije glavni su alati za dobru organizaciju posla. Potrebno je da se upoznamo sa svim procesima koji se tiču posla koji obavljamo kako bismo što preciznije odredili prioritete i samim tim organizovali posao na najefikasniji mogući način. Upravljanje vremenom i određivanje vremenskih blokova u toku dana za obavljanje planiranih stvari omogućava nam da se što bolje fokusiramo na dati zadatak. Poštovanje tuđeg vremena, po mom mišljenju, veoma je važan deo upravljanja vremenom, jer na taj način težimo ka globalnoj organizaciji posla unutar kolektiva, a samim tim podižemo i nivo poštovanja kolega, što stvara mnogo zdraviju i efikasniju atmosferu za rad.

 

Dragana Marković
Corporate Communication Henkel Srbija
Dobra organizacija posla je od suštinske važnosti za uspešne rezultate ne samo u poslu već i u privatnom životu. Svaki projekat ima svoje specifičnosti, ali postoje neka opšta pravila o kojima uvek treba voditi računa. Da bi se napravio adekvatan plan aktivnosti, pored jasno postavljenog cilja i smernica, veoma je važno i da vremenski okvir za realizaciju bude u skladu sa zadatim rokovima. Svaki posao sa sobom nosi odgovornost i zato se oslanjam na svoje iskustvo, posvećenost, ali i otvorenost za nova rešenja. Iskreno verujem da je dobar tim neizostavan deo svakog uspeha i uvek se trudim da svi učesnici u projektu dobiju jasne smernice i da dele istu ideju. Međusobno poverenje i poštovanje ključni su za zajedničko delovanje, a osećaj pripadnosti timu i odgovornost jesu ono što nas motiviše.

 

Olivera Škorić
menadžerka prodaje i marketinga u Courtyard Belgrade City Center hotelu
Dobra organizacija posla zavisi od više faktora u okruženju. Najbitniji je tim s kojim provodite radno vreme i završavate radne zadatke. Ukoliko je svaki pojedinac u timu dobro organizovan, uspešno izvršenje radnih zadataka je zagarantovano. Važno je organizovati i radnu sredinu. Informacije potrebne za rad moraju uvek da budu nadohvat ruke i lako dostupne za brzu pretragu podataka. Neophodno je i zadati ciljeve i pridržavati se rokova. Samo tako bićete zadovoljni i sopstvenim uspehom i uspehom celog tima. Veoma je važno odrediti prioritete jer dobra procena i ispunjavanje zadataka u kratkom roku pomaže u organizaciji posla. Dobra organizacija podrazumeva i da uvek morate da razmišljate korak unapred, da preduhitrite svaku prepreku i razmišljate o situacijama koje mogu da se dese. Na taj način već imate rešenje potencijalnog problema. I najvažnije, potrudite se da posao završite u radno vreme, a nakon toga uživajte sa svojim prijateljima i porodicom!

 

Aleksandra Nedeljković
marketing menadžerka za Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju u kompaniji Opel
U organizaciji svojih poslovnih aktivnosti, koje su zaista raznovrsne i po obimu i po hitnosti, primenjujem princip preći sa know how na do how. Uvek se trudim da uradim dobar i kvalitetan nedeljni plan, jer pravljenje dnevnih planova drži preuzak fokus na projekte. Ali uvek, zaista uvek, pred kraj dana proveravam svoju listu obaveza za sutrašnji dan. Prvo se koncentrišem na važne aktivnosti, ali ostavljam i prostora za razrešenje urgentnih. Naučila sam da postavim redosled aktivnosti i da kažem sebi „idemo redom”. Postavljam jasne i merljive ciljeve i pokušavam da uradim pravu stvar, za pravu osobu na pravi način. Težim ka tome da prvo projekat razumem, a tek onda tražim razumevanje i od ostalih članova tima. Ne postoje prečice u razrešenju problema i toga treba biti svestan. Sa iskustvom dolazi i anticipiranje budućih problema, stoga na vreme mogu da prepoznam sve prepreke koje mogu poremetiti vremenski ishod projekta, kao i da kontrolišem njihov uticaj. Zato je najvažnije shvatiti da će se kazaljka na satu uvek isto okretati, ali da će od naše sposobnosti da to do listu pretvorimo u smislen raspored aktivnosti zavisiti koliko ćemo biti uspešni, posebno u današnjoj trci s vremenom.

 

Ana Bajović
marketing menadžerka, JUB
U kompaniji JUB svaki dan je veoma dinamičan i ne postoji rutina. Da bih uspela da odgovorim na sve izazove, trudim se da na dnevnom nivou postavim ciljeve i zadatke po prioritetima. U skladu s tim, za one koji zahtevaju veću koncentraciju i fokus ostavim prvu polovinu dana. Naravno, u marketingu uvek ima nepredviđenih situacija i ad hoc poslova, pa tu nastupa multitasking. Ono na čemu insistiram upravo zbog efikasne organizacije vremena jeste poštovanje rokova. To se odnosi i na tim s kojim sarađujem i na eksterne partnere.
Osim raznih taktika, za dobru organizaciju posla važna je i motivisanost, ljubav prema poslu koji obavljate i tim ljudi s kojima svakodnevno komunicirate. Ako jedna od tih stavki izostane, ni najbolja organizacija ne garantuje da će posao biti kvalitetno obavljen.

 

Jelena Stanković
PR menadžerka Turističke organizacije Beograda
Usled istovremenih aktivnosti različitih službi i sektora koje se odnose na različite razvojne projekte i promociju na postojećim i novim tržištima, veoma često u istoj nedelji, pa i u jednom radnom danu, imamo, na primer, sajam turizma u inostranstvu, događaj za medije povodom uvođenja novog turističkog programa ili proizvoda, studijsko putovanje novinara i turoperatora i događaj koji treba medijski pokriti. Zbog takve dinamike posla, krucijalno je blagovremeno raspolaganje informacijama o svim aktivnostima naših sektora i službi, kako bi sve one bile odgovarajuće medijski pokrivene, uz dobar dnevni i nedeljni raspored i pravilno prepoznavanje prioriteta. Ključna reč je multitasking.

 

Gordana Radulović
HR menadžerka u VTB banci
Organizacija kao funkcija menadžmenta danas, kao i nauka, prošla je različite faze, od klasične teorije organizacije, preko biheviorističkog pristupa, nauke o menadžmentu, pa do savremenih pristupa organizaciji. HR funkcija kao neizostavna u svakom poslovnom sistemu, po teoriji i prirodi, zasniva se na biheviorističkom pristupu organizaciji posla, kao najvažnijem konceptu. Ljudi su ključni u svakom poslovnom sistemu i kao takvi zahtevaju posebnu pažnju. S druge strane, ukoliko HR funkciju posmatramo u drugom kontekstu, kao biznis partnera, onda su u takvom kontekstu važni ljudi, ali i procesi, i proizvodi, i tehnologija, i tehnika i još mnogo faktora u zavisnosti od specifičnosti industrije i sektora. Za dobru organizaciju posla u VTB banci važna je podela funkcionala, podela uloga i odgovornosti, izbor odgovarajućih zaposlenih za određena radna mesta, izuzetno visok nivo stručne ekspertize u svakom zaposlenom, tehnika i tehnologija u svrhe automatizacije procesa tamo gde je to opravdano, besprekoran sistem kontrole, konstantna motivacija zaposlenih, što sve zajedno dovodi do isporuke najbolje moguće usluge za klijente. Za dobru organizaciju posla izuzetno je važno uzeti u obzir poslovne ciljeve sistema, stratešku orijentaciju, lokalne tržišne uslove, trendove industrije ili sektora, i tako kreirati sopstvenu formulu dobre organizacije posla i sopstveni rang značajnosti faktora u organizaciji posla. Na ovaj način put ka uspehu je sigurniji, ali i dugoročniji, jer je ovakva formula organizacije posla izuzetno teško iskoristiva od bilo kod drugog poslovnog sistema, što predstavlja još jednu prednost.

 

Đorđe Ćirić
menadžer za prodaju i marketing u kompaniji Swiss Nature
Dobra organizacija u bilo kom poslu donosi nam efikasnost, bolje rezultate i uštedu vremena. Prvo, moramo precizno definisati svoj cilj rada. Zatim, bitno je napraviti detaljan plan delovanja i delegirati zadatke u skladu sa sposobnostima tima. Kroz jasnu i direktnu komunikaciju periodično kontrolisati rezultate ostvarenog plana do samog izvršenja i pružati pomoć ukoliko je potrebno. U skladu s prirodom posla, do same realizacije cilja možda je potrebno raščlaniti posao na više manjih ciljeva kojima treba pristupiti na isti način. Motivisani zaposleni, sa dobro razrađenim planom i usmerenjem ka jasno definisanom cilju, uz direktnu komunikaciju, predstavljaju organizovan sistem koji uspešno savladava sve poslovne zadatke i odoleva svim izazovima.