Kolumne Konsalting

Kako razviti inovativni duh u kompaniji (1)

kako razviti inovativni duh

Ekskluzivno za Market network

Predrag Petrović
rukovodilac nabavke, marketinga i logistike, prokurist dm drogerie markt d.o.o.

 

Da biste svoju kompaniju transformisali u kovačnicu novih ideja, ne morate uvoditi nikakve korenite strukturne promene, već težiti da se u postojeći sistem ugradi funkcionalan jednostavan i efikasan mehanizam koji će tematizovati ideje.

 

Praktično svaka kompanija razvija inovacije. Ali mali broj njih to radi sistematično i pouzdano. Prečesto se dešava da velike inovacije nastaju ne „zbog”, nego „uprkos” stanju razvoja kompanije. Određene kratkotrajne inicijative, poput nagrade za najbolju inovaciju unutar kompanije i slično, ne dovode do dugoročnog uspeha u razvoju inovativnog duha i rešenja u kompaniji. U tom slučaju ideje koje su zaista dobre i kreativne ostaju zakopane u glavama zaposlenih, inovacijski projekti traju predugo, razvijene inovativne ideje postaju ideje koje nisu najbolje u trenutku finalizacije inovacijskih projekata, ili jednostavno ne odgovaraju aktuelnim strategijskim ciljevima.

Za mnoge top-menadžere u svetu kreiranje politike koja podržava inovativni duh u kompaniji, podrazumeva i značajne strukturne promene, koje se često odbacuju jer deluju da su mamutskih razmera i da prevazilaze resurse kompanije. U svakom slučaju, ozbiljne strukture to i zahtevaju – dodatne zaposlene i dodatne investicije, što pokazuje i primer inovacijskih fabrika i centara koje je kompanija P&G pokrenula 2000. godine.

Case study – Procter&Gamble

Bob Makdonald, nekadašnji CEO P&G, objasnio je ključ inovacija u toj kompaniji: We know from our history that while promotions may win quarters, innovation wins decades. Kompanija danas ulaže oko dve milijarde dolara godišnje u inovacije, ali i dodatnih 400 miliona u istraživanja potreba kupaca, koja obuhvataju 20.000 studija sa pet miliona ispitanika u skoro 100 zemalja. Na putu postavke novoformirane strukture inovacijske fabrike, prepoznato je da je potrebno postaviti određene TO DO tačke, poput sledećih:

  • naučiti tim senior menadžmenta i članove projektnog tima kakav mindset i način poslovnog ponašanja treba postaviti radi razvoja željene forme inovacijske kulture;

  • razviti odgovarajuće organizacijske strukture koje prate inovacijsku kulturu u timu;

  • formirati detaljna uputstva koja opisuju sve potrebne aktivacije (identifikovanje uslova za uspeh inovacije, nadgledanje procesa, donošenje GO/NO-GO odluka itd.).

Od 2008. kompanija P&G nastavlja uobličavanje tog fokusa. Kao primer zanimljivo je redefinisanje strategije: umesto cilja da se pravi distinkcija između mogućnosti da se kreira uzbudljiv novi proizvod i mogućnosti da se postojeći proizvodi unaprede, P&G postavlja fokus na izbalansirano rešenje – transformacijsko-održive inovacije, koje pružaju značajne nove benefite u postojećim kategorijama.

Kompanija P&G pravi dalji korak napred u 2017. godini otvaranjem novog digitalnog inovacijskog centra u Singapuru, prvog takve vrste van teritorije SAD. Investicijama od oko 100 miliona dolara u narednih pet godina, kompanija će pospešiti dalje profilisanje Singapura kao vodećeg svetskog huba za digitalno poslovanje i elektronsku trgovinu.
Novi P&G e-centar u Singapuru omogućiće bavljenje end-to-end digitalnim inovacijama u tri oblasti: e-biznisu, e-analitici i lancu snabdevanja.
Sektor za e-biznis predviđen je da prevodi digitalne strategije u skalabilne regionalne planove, kao i da maksimalno iskoristi nove digitalne kanale za inovacije i unapređivanje poslovnih modela.

Dodatni highlight tog sektora predstavljaće Consumer Experience Center, koji će davati mogućnost pregleda stanja biznisa u real-time okruženju i upoređivanja s onim što su konzumenti P&G izjavljivali u okviru internih i globalnih istraživanja.

  • Sektor za e-analitiku radiće na maksimalnom iskorišćenju potencijala digitalne analitike i Big Data analitike radi optimizacije distribucije proizvoda i marketinške strategije na nivou cele Azije i Pacifika. To uključuje i in-store analitiku, koja obuhvata algoritam prepoznavanja slika radi generisanja još višeg nivoa granularnosti podataka, kako bi se prepoznale dodatne mogućnosti u prodajnim objektima, uz optimizaciju postojećih troškova.
  • U lancu snabdevanja e-centar fokusiraće se na reviziju svih agencijskih ugovora radi još veće transparentnosti medijskih angažovanja i merljivosti ostvarenih digitalnih impulsa.
  • Primer P&G pokazuje visoku svest kompanije o potrebi za razvojem inovativnog duha radi generisanja dugoročnog razvoja. U narednom broju pozabavićemo se najkorišćenijim taktikama za uspešno generisanje inovativnog poslovnog modela, primenljivog i na manje kompanije.

Izvori: Harvard Business Review (June 2011 Issue), Harvard Business Manager (Edition 1/2017), marketing-interactive.com (April 2017).