Region

GFK napušta Adriatik regiju

Nakon 16 godina uspešnog rada u Adriatik regiji, GfK je odlučio da se povuče sa ovog tržišta u segmentu ad hock istraživanja.

Takva je odluka proistekla iz nove strategije GfK koji je odlučio da se u budućnosti potpuno fokusira na tehnološke kompanije kao i da se skoncentriše na tržišta sa boljom perspektivom rasta u ovoj oblasti.

Prestanak svih istraživanja u Adriatic regiji obaviće se tokom 2018. godine. U najvećoj meri GfK je narudžbe za 2018. godine prestao da prima od 28.02.2018. Projekti koji su preuzeti biće završeni kako je dogovoreno.

 

 

 

 

 

Izvor: Media marketing