Srbija

PPF grupa preuzela Telenor

PPF grupa preuzela Telenor

Češka PPF grupa je završila sa preuzimanjem telekomunikacionih kompanija mobilnog operatora Telenor. Podsetimo, akvizicija je obuhvatala sve zemlje na području Centralne i Istočne Evrope u kojima je poslovao Telenor, tačnije delove grupe koji su poslovali u Mađarskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

PPF grupa je dobila sva neophodna odobrenja relevantnih institucija i okončala sve preostale procedure. Rezultat toga je da od sada PPF grupa ima punu kontrolu nad operacijama Telenora u svim pomenutim zemljama.

Ukupna vrednost kompletnog poslovnog aranžmana je iznosila 2,8 milijardi evra. PPF grupa je transakciju finansirala pozajmicom grupe kreditora. Ovo je najveće preuzimanje izvršeno u telekomunikacijskom sektoru Centralnoistočne Evrope od 2011. godine.

Tokom juna ove godine, ova kompanije je objavila da će preuzeti i 100% vlasništva nad Telenor bankom u Srbiji po dobijanju neophodne dozvole od strane Narodne banke Srbije.

Telenor je vodeći provajder telekomunikacionih usluga i usluga mobilne telefonije u Skandinaviji, Centralnoistočnoj Evropi i Aziji, sa godišnjim prometom od 125 milijardi NOK (norveških kruna) (2017) (13 milijardi evra) i 178 miliona korisnika.

Kompanija je aktivna u Centralnoistočnoj Evropi već 25 godina. Telenor je ušao na tržište Mađarske 1994. godine kao lokalni operator, Pannon. Zatim se 1996. proširio na Crnu Goru, a u 2006. i na tržište Srbije, kupovinom operatora Mobi 063. 2013. godine Telenor je ušao na tržište Bugarske preuzimanjem kompanije Globul. Krajem 2017. Telenor je pružao usluge za više od 9 miliona korisnika u četiri zemlje Centralnoistočne Evrope i zapošljavao blizu 3.500 ljudi na tim tržištima.


PPF Grupa ulaže u više segmenata tržišta, kao što su bankarstvo i finansijske usluge, telekomunikacije, bio-tehnologija, osiguranje, nekretnine i poljoprivreda. PPF doseže od Evrope do Rusije, Azije i Severne Amerike i posluje u 22 zemlje na tri kontinenta. PPF Grupa vlasnik je osnovnih sredstava u vrednosti od više od 38 milijardi evra i globalno ima 170.000 zaposlenih (stanje na dan 31. decembra 2017).