Intervju Trendovi

Digitalizacija je preduslov opstanka

Predrag Nikolić
direktor Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije

Bez digitalizacije nema učestvovanja na evropskom ili svetskom tržištu, a vrlo brzo i na domaćem će biti teško ostati konkurentan ako firme nisu uhvatile korak s aktuelnim trendovima…

 

Završena je prva obuka za digitalne konsultante uz pomoć GIZ-a i Austrijske privredne komore. Imamo 23 digitalna konsultanta. Šta zna konsultant za digitalnu transformaciju?
– Pre svega, zna da sagleda kompletne poslovne procese. Zadatak konsultanata je da analiziraju, preporuče i posavetuju kako može da se poboljša poslovanje.
– Konsultant je naučio da prepozna potrebe jedne firme i preporuči konkretne alate za njihovo postizanje – od marketinga, preko procesa u proizvodnji, do konkretnih alata i mašina koje olakšavaju poslovanje. Recimo, u poljoprivredi dronovi snimaju zemljište i daju podatke o tome šta treba raditi. Najviše vremena gubi se na nepotrebnim koracima. Postoje tehnološka rešenja koja skraćuju te procese. Ne može jedna osoba, menadžer, sve to da zna.

Kako će teći proces u narednom periodu?
– U 2018. idemo do koraka pred implementaciju, a sledeće godine od Vlade Srbije dobićemo sredstva koja ćemo moći da usmerimo ka privredi. Digitalizacija podrazumeva investiciju, a veliki broj malih i srednjih preduzeća nema uslova da to primeni. Verujem da ćemo zahvaljujući pristupima fondovima moći da subvencionišemo neka predložena rešenja.

Kako se firme prijavljuju da dobiju digitalnog konsultanta?
– Do 1. oktobra na našem sajtu biće postavljen upitnik koji treba da popune sve firme zainteresovane za digitalne konsultante. Odabraćemo 40 firmi i trudićemo se da one budu iz svih krajeva Srbije. Tražili smo model koji je najbliži evropskom – da napravimo zdrav lanac. Cilj je da firmu dovedemo na određeni nivo i da bude sposobna da se održi na tom nivou. Imamo veoma dobar koncept koji je isproban i podršku GIZ-a i Austrijske privredne komore. Krajem godine imaćemo 40 firmi sa strateškim dokumentom uz koji će moći da zatraže sredstva za sprovođenje tih rešenja. Interesovanje je veliko, imamo mnogo prostora za delovanje i, što je važno, potencijal da to realizujemo.

Kakve su do sada bile reakcije?
– Moram da se pohvalim da smo prvo digitalizovali sebe, tj. usluge PKS. Krenuli smo od sebe i odlično znamo da to nije samo tehnološki već i kulturološki proces.
– U Srbiji kad neko kaže digitalizacija, ljudi često pomisle da će izgubiti posao.
– Uloga konsultanata je i edukacija ljudi i pristup koji će im omogućiti da shvate da će im taj proces olakšati posao i omogućiti napredak u poslovanju. Meni je fantastično to što su kod nas i starije generacije spremne da uče nešto novo i što se stvarno obraduju kada im neki segment posla bude olakšan, pa dobiju veću motivaciju za dalje učenje.

Šta firme kojima se dodele digitalni konsultanti dobijaju dugoročno?
– Dobijaju sve! Prvo, određivanje stepena digitalizovanosti na osnovu upitnika. To je početni dokument za konsultanta. Drugo, digitalni konsultant kreira mapu puta na kome ta firma može da završi, a treće, pravi se digitalna strategija. Četvrti nivo je implementacija. Niko neće doći da upravlja firmom. Ako direktor ili vlasnik nema baš mnogo vremena da se svime bavi, za početak može na svom kompjuteru da dobije softver u kome će pratiti sve procese rada. Mi imamo veliki broj firmi koje razvijaju brojna softverska rešenja. Bilo bi lepo da možemo da im pomognemo i sredstvima. Postoji plan da im se omoguće vaučeri koji će im smanjiti ulaganja i znatno olakšati implementaciju.


Kako će se razvijati program digitalne transformacije?
– Svi imaju iskustvo u najmanje tri velika projekta i sprovođenju tehnoloških i IT rešenja. Znaju tačno šta su digitalni brendovi, šta su najnovija rešenja.
– Treneri za naše konsultante bili su iz Austrije i obuke su održane na engleskom. Iz prvog tima konsultanata probaćemo da obučimo nekoliko ljudi za trenere i da obuke držimo na srpskom. Sertifikat ćemo nastaviti da radimo po istom sistemu. Iduće godine biće više konsultanata jer smo sada bili ograničeni sredstvima. Ubuduće će obuka biti komercijalizovana, to je način da neko sebe nadogradi, da investira u sebe. To su ljudi koji mogu da odu u bilo koju firmu i pruže uslugu koju niko drugi ne može.