News Srbija

Digitalna transformacija poljoprivrede i prehrambenog sektora dobila budžet od 20 miliona evra 

Projekat SmartAgriHubs osmišljen je sa ciljem da omogući i pospeši digitalnu transformaciju poljoprivrede i prehrambenog sektora u Evropi. Sa budžetom od 20 miliona evra, koji finansira Evropska unija, projekat ima za cilj izgradnju široke panevropske mreže centara za digitalne inovacije (Digital Innovation Hubs, DIHs). SmartAgriHubs zvanično je počeo 1. novembra 2018. godine. BioSens Institut iz Novog Sada jedan je od partnera projekta.
SmartAgriHubs: 140 centara za digitalne inovacije, 9 regionalnih klastera i 28 vodećih inovativnih eksperimenata

Projekat ima ogroman potencijal da promeni pravila igre kada je reč o usvajanju i primeni digitalnih tehnologija. Nedavne inicijative jasno ukazuju na to da postoji volja da se mogućnosti koje nudi IKT u poljoprivredi iskoriste kako bi se optimizovala i unapredila poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Međutim, postojeće aplikacije i tehnologije su i dalje fragmentirane i uglavnom ih koriste male grupe korisnika.

SmartAgriHubs će povezati i ojačati lokalne inicijative i centre za digitalne inovacije kao i 20 000 istraživačkih centara širom Evrope. Projekat je već uspostavio veliku mrežu od 140 centara za digitalne inovacije, oslanjajući se na već postojeće inicijative i projekte, kao što je Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020).

SmartAgriHubs će podržati razvoj 28 inovativnih eksperimenata u okviru kojih će ideje, koncepti i prototipi biti dalje razvijani i plasirani na tržište.

Očekuje se da će tokom njegovog trajanja biti povezano oko 2 miliona farmi, što će proces digitalizacije približiti specifičnim potrebama poljoprivrednika. Demistifikacija digitalizacije je od vitalnog značaja za uspeh projekta, kako bi poljoprivrednicima bilo lakše da postignu značajne rezultate.

SmartAgriHubs okuplja različite ekspertize i uključuje široku mrežu aktera iz čitave Evrope. Konzorcijum uključuje ogromnu mrežu startup-a, malih i srednjih preduzeća, istraživača i inženjera, kao krajnjih korisnika. Krajnji korisnici nalaze se u srcu projekta i pokretačka su snaga digitalne transformacije.

Velika pažnja biće posvećena komunikaciji, obuci i angažovanju svih zainteresovanih strana.
SmartAgriHubs teži stvaranju međusobno povezanih ekosistema u kojima zainteresovane strane rade zajedno u različitim fazama procesa inovacije, od ranih istraživanja do plasiranja novih tehnologija na tržište i njihove upotrebe u proizvodnji.

Da bi uključili, obučili i informisali širi krug korisnika, konzorcijum će tokom celog trajanja projekta uspostaviti nekoliko alata, kao što je portal na kojem će poljoprivrednici i preduzetnici moći lako da pristupe neophodnim informacijama, i katalogu u kojem su mapirane postojeće digitalne tehnologije i primeri dobre prakse.

Džordž Birs, Wageningen University & Research, koordinator projekta SmartAgriHubs rekao je: “SmartAgriHubs neće samo povećati konkurentnost i održivost evropske poljoprivrede i prehrambenog sektora, već će strateški preokrenuti ove oblasti ka putu izvrsnosti i uspeha. Zajedno sa našim partnerima verujemo da će SmartAgriHubs pokazati pun potencijal digitalizacije stvarajući panevropsku mrežu centara za digitalne inovacije, kao i da će podstaći sve zainteresovane strane da postignu svoj puni kapacitet za ubrzano usvajanje tehnoloških inovacija. ”

O PROJEKTU:
• Instrument: Horizon 2020, DT-RUR-12-2-18: Inovacije IKT za poljoprivredu
• Doprinos Evropske unije: 20 miliona evra
• Trajanje: 4 godine, 2018-2022
• Konzorcijum: 108 partnera, mogućnost proširivanja kroz otvorene pozive
• 140 digitalnih centara za inovacije, 9 regionalnih klastera i 28 vodećih inovativnih eksperimenata
• Javno-privatno finansiranje putem mobilizacije dodatnih sredstava (30 miliona €)
• Velika pažnja biće posvećena uspostavljanju održive mreže centara za digitalne inovacije sa održivim biznis modelima i investic
ionim fondovima

 

Ostavi komentar