Intervju Promocije Srbija Trendovi

Predstavljamo Vip Mobility Insights – digitalno rešenje za poslovanje budućnosti

Branka Pudrlja Durbaba
Senior direktorka Prodaje i Korisničkog servisa Vip mobile

Predstavljamo Vip Mobility Insights – digitalno rešenje za poslovanje budućnostiPredstavljamo Vip Mobility Insights – digitalno rešenje za poslovanje budućnosti

Proces digitalizacije svakodnevno menja postulate poslovanja, ne ostavljajući mnogo izbora preduzetnicima i velikim kompanijama osim da se prilagode dinamičnom periodu promena. U gotovo svim industrijama, igrači na tržištu razmatraju različite digitalizovane opcije i alate koji mogu doprineti uspehu njihovog poslovanja. Jedno od takvih rešenja je Vip Mobility Insights, najnovije rešenje kompanije Vip mobile, o kom smo razgovarali sa Brankom Pudrljom Durbabom, Senior direktorkom Prodaje i Korisničkog servisa u ovoj kompaniji.

Nedavno ste predstavili Vip Mobility Insights. Šta predstavlja ovo rešenje i kome je ono namenjeno?

U pitanju je pametno softversko rešenje koje pruža brojne digitalne alate naprednih tehnologija za analizu prometa lokacija poslovnih ili prodajnih objekata, kretanja jedinstvenih ili grupa korisnika u realnom vremenu, uz njihovu specifičnu identifikaciju i vizualizaciju kretanja. Zasnovano je na masovnim podacima, odnosno Big Data, s obzirom da Vip kao operator mobilnih telekomunikacija generiše veliki broj podataka korisnika. Ovo rešenje omogućava da potpuno anonimne podatke ponudimo našim poslovnim korisnicima, kako bi oni kroz brojne alate bolje upoznali svoje kupce, odnosno njihove potrebe i navike.

Koji su uslovi za korišćenje ovog alata?

Vip Mobility Insights može biti posebno prilagođen za svaku kompaniju, tako da omogućava analizu različitih lokacija, od pojedinačnih prodavnica do celih ulica za kupovinu. Ukratko, iskoristili smo potencijal masovnih podataka da bismo ih pretvorili u pametne, u cilju da naši korisnici mogu sa sigurnošću da saznaju ključne informacije: koliko dugo su se njihovi potencijalni kupci ili korisnici zadržali na relevantnoj lokaciji, na kom mestu su se posebno zadržali, ili gde su dalje otišli.

S obzirom koliko je važno pitanje privatnosti podataka, kako ste to regulisali?

Naravno, na to smo posebno obratili pažnju. Vip Mobility Insights koristi u potpunosti anonimne i dehumanizovane, statističke podatke, dobijene na osnovu informacija o uređajima koji koriste Vip mobilnu mrežu. Ujedno primenjuje relevantni ISO standard o zaštiti podataka ličnosti i zasnovan je na odredbama GDPR-a, kojima se garantuje zaštita i sigurnost ličnih podataka korisnika. Podaci koje naše rešenje prikuplja su na uzorku od najmanje 20 korisnika, i podrazumevaju poreklo korisnika poput lokacije prebivališta i radnog mesta, broj posetilaca, gustinu posetilaca, vreme dolaska i vreme provedeno na lokaciji, kao i podatke o vremenskim prilikama na lokaciji. Možemo da kažemo da smo iskoristili potencijal masovnih podataka u cilju ispunjavanja potreba kompanija, i to bez ikakve bojazni po privatnost naših korisnika.

Zašto je kompanija odlučila da ponudi ovakav proizvod?

Odluka potiče iz inovativnog pristupa kompanije i pozicije lidera u digitalnoj transformaciji. Prepoznali smo značaj Big Data i prvi na tržištu smo ponudili softversko rešenje za poslovanje budućnosti. Kroz Vip Mobility Insights omogućavamo našim korisnicima da povećaju svoju operativnu dobit, i da kroz poznavanje ponašanja svojih kupaca i korisnika doprinesu unapređenju svog poslovanja. Želimo da damo konkurentnu prednost, da nastavimo da budemo prvi na tržištu kao kompanija koja uvodi nove i napredne tehnologije. Nastojimo da ostanemo relevantan partner ne samo kada su u pitanju telekomunikacije, već i u slučaju naprednih ICT servisa.