Konferencije Srbija

Održan BIZIT seminar o prenosu upravljanja u privatnim kompanijama

U Klubu poslanika održan jeBIZIT seminar o prenosu upravljanja u privatnim kompanijama, koji PC Press organizuje sa Adizes institutom. Seminar je pozdravnim obraćanjem otvorila Vesna Čarknajev, direktor PC Press-a. Ona je istakla primer upravo PC Press-a kao uspešne privatne kompanije, nastale 1995. godine u SR Jugoslaviji. „Vreme čini svoje, te je ubedljiva većina vlasnika i dalje ista. Svega 30% privatnih firmi preživi tranziciju na drugu generaciju vlasnika“, istakla je Čarknajev.

„I za kompaniju i za familiju je ogroman izazov transfer poslovanja na sledeću generaciju, i ima veliki potencijal da uzrokuje razne probleme, svađe u porodici i slične izazove koji su takođe rizik za kompaniju, čak i ukoliko sam transfer bude obavljen dobro i korektno,“ istakla je dr Mirela Alpeza, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i direktor CEPOR-a – Centra za politku razvoja malih i srednjih preduzeća u Zagrebu.

Nemanja Dinić, direktor komercijalne prodaje Wiener Städtische osiguranja je u svom izlaganju na temu „Važna je prava mera – osiguranje u službi porodičnog biznisa“ govorio o osiguranju porodičnih firmi i ponudama osiguravajuće kuće, naglašavajući brojne probleme, izazove i prepreke koje stoje pred privatnim firmama u današnjoj poslovnoj klimi. To se takođe odnosi i na domaće okruženje, koje je i dalje u velikoj meri rizično za poslovanje, naročito kada se uporedi sa zemljama jasnije i transparentnije regulative.

„Veoma je važno pronaći sklad između porodice i biznisa – ne valja zapostaviti ni jedno ni drugo. Posebno ne valja za biznis zapostaviti porodične odnose ukoliko se planira prepuštanje porodične firme porodičnom nasledniku. Upravo je zato važno napraviti ravnotežu, i izbeći pristup „Biće šta bude“, istakao je Boris Vukić jedan od organizatora seminara, kao i partner i jedan od osnivača Adizes Southeast Europe (ASEE) i Senior Associate Adizes Institute USA. Boris je na temu „Kako obezbediti uspešnu tranziciju sa prve na drugu generaciju?“ praktičnim primerima objasnio kako su to radile kompanije koje su uspešno izvele transformaciju i prenos vlasništva na drugu generaciju vlasnika. „Uvođenje jasnog sistema odgovornosti i depersonalizacija preduzetničke uloge su krucijalni koraci u profesionalizaciji kompanije koja je svoj put započela kao malo porodično preduzeće,“ istakao je Vukić.

„Uspeh nikada nije linearan, postoje usponi i padovi,“ istakao je Boris Popović, suvlasnik firmi Alarm automatika i Alarm express service u svom izlaganju „Kako smo profesionalizovali kompaniju i približili je Londonskoj berzi?“, govoreći o ciklusima zapošljavanja u kompaniji u proteklih 30 godina postojanja. Posebna pažnja je bila posvećena internoj strukturi firme, koja se vrlo lako usložila sa protokom godina i uvećavanjem broja zaposlenih po vertikali i horizontali. „Kvalitetno osmišljena struktura olakšava sprovođenje strategije, ali i njeno dopunjavanje, sinhronizujući kreativno-integrativnu i izvršnu infrastrukturu. Uspeh se može itekako ubrzati, pa je tako firmi Alarm automatika u narednih 5 godina, prema internim procenama, potrebno isto toliko radnika koliko ih je zaposleno u prethodnih 26 godina. Sada se u kompaniji sprovode programi koji su kreirani od strane London School of Economics i Elite akademija“, rekao je Popović.