Aktuelno

Alfa i omega praćenja

Dragana Zorić
rukovodilac kontrole kvaliteta, Metro Cash&Carry Srbija

Među međunarodnim standardima za kvalitet i bezbednost hrane koji predstavljaju najviše svetske standarde priznate od GFSI (Globalne inicijative za bezbednost hrane) nalazi se i IFS (International Food Standard).

IFS – međunarodni standard za kvalitet i bezbednost hrane

Dragana Zorić
rukovodilac kontrole kvaliteta, Metro Cash&Carry Srbija

 

Među međunarodnim standardima za kvalitet i bezbednost hrane koji predstavljaju najviše svetske standarde priznate od GFSI (Globalne inicijative za bezbednost hrane) nalazi se i IFS (International Food Standard). IFS je jedan od najzastupljenijih standarda na evropskom tržištu, koji osigurava kvalitet i bezbednost proizvoda, kao i transparentnost poslovanja duž čitavog lanca proizvodnje, skladištenja i prodaje

Uvođenjem međunarodnih standarda za bezbednost hrane IFS i ostalih standarda koje je priznao GFSI (Globalna inicijativa za bezbednost hrane), a koje od 2003. godine primenjuju francuski i nemački trgovci u maloprodaji, proizvođači u Srbiji stvaraju sebi priliku da budu konkurentni na domaćem i stranom tržištu, uporedivi u okviru celog trgovinskog lanca i postanu deo međunarodnog lanca dobavljača, kao i da izvoze svoje proizvode na svetsko tržište. 

Iako je uveden prvenstveno radi kontrole i usaglašavanja kvaliteta proizvoda privatnih trgovačkih robnih maraka, IFS je danas široko primenljiv svetski standard kontrole bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta usluga proizvođača. 

Takvi najviši standardi hrane zasnivaju se, između ostalog, na principu sledljivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od primarnog proizvođača do krajnjeg korisnika prati ispravnost i kvalitet proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i distribucije. Proizvođačima koji su spremni da odgovore na njegove visoke zahteve IFS pruža mogućnost da steknu poverenje potrošača i osiguraju njihovu zaštitu, proizvodeći bezbedne i kvalitetne proizvode, kao i da poboljšaju troškovnu efikasnost u lancu proizvodnje i prometa hrane. Trend veleprodajnih lanaca na svetskom i na domaćem tržištu jeste da se veliki broj proizvoda proizvodi pod robnom markom. Metro je otišao korak dalje, pa zahteva da svi domaći proizvođači robne marke budu sertifikovani prema IFS standardu ili jednom od standarda koje priznaje GFSI. U početku je takav zahtev predstavljao veliku novinu za naše manje proizvođače, ali prednosti koje su dobili sertifikacijom IFS/GFSI standarda motivisale su ih da se trajno opredele za njih u svom poslovanju.

Kada su u pitanju sveže meso i proizvodi od mesa, uvođenje IFS/GFSI standarda podrazumeva mere koje obezbeđuju potpuno kontrolisanu proizvodnju i sledljivost od sirovine do gotovog proizvoda u svim segmentima proizvodnje, transporta i skladištenja po najvišim higijenskim i bezbednosnim kriterijumima. To omogućava praćenje porekla proizvoda i sirovine od dobavljača do potrošača, kao i mere kojima se sprečava ili svodi na najmanji mogući nivo rizik da kvalitet i bezbednost proizvoda budu na bilo koji način ugroženi. Sledljivost je u potpunosti pokrivena tako da se u slučaju bilo kakve reklamacije kupca u svakom trenutku mogu utvrditi svi parametri koji će otkriti uzrok i opravdanost reklamacije, od porekla sirovine, prijemne kontrole, procesnih postupaka, održavanja hladnog lanca i sl., i ako je potrebno, obezbediti trenutno reagovanje obaveštavanjem kupaca i povlačenjem proizvoda s tržišta.

 

Na koji se način sve to postiže? 

Postiže se potpunom uključenošću službe kontrole kvaliteta u izbor i kontrolu proizvođača mesa. Metro se odlučio isključivo za domaće proizvođače mesa. Da bi odabrani proizvođač mogao da snabdeva naše trgovinske lance, vrši se kontrola kroz tzv. MAS audit dobavljača, a u okviru njega sledljivosti sirovine proizvođača uvidom u kompletnu dokumentaciju, kontrola proizvodnih pogona proizvođača, uslova skladištenja, transporta, primenljivosti principa dobre higijenske (GHP) i dobre proizvođačke prakse (GMP). Dakle, analizira se i kontroliše celokupan proces proizvodnje kako bi se utvrdilo da li proizvođač zadovoljava visoke zahteve kvaliteta koje propisuje naša kompanija. Tek pošto se utvrdi ispunjenost svih postavljenih zahteva, odobrava se isporuka.

Obučen, školovan i stručan kadar (doktori veterinarske medicine) svakodnevno obavlja kontrolu sirovina od prijema do gotovog proizvoda, kontrolu dobre higijenske i proizvođačke prakse, skladištenja i transporta, kao i praćenje i kontrolu zapisa, higijensko-sanitarni nadzor, primenu procedura, kontrolu proizvodnje prema proizvođačkim specifikacijama, kontrolu i usklađivanje deklaracija s važećom zakonskom regulativom, kontrolu roka upotrebe, zapisa o sledljivosti, higijenskim procesima i temperaturnom režimu, tj. održavanje hladnog lanca i dr., čime se postiže kontinuitet u kvalitetu i bezbednosti.