O nama

Biznis magazin i portal za menadžere i trendove u menadžmentu.

Čitaoce informiše o trendovima i aktuelnim dešavanjima na tržištu, relevantnim propisima i inovacijama u poslovanju.

Tiraž: 10.000

Dinamika izlaženja: kvartalno

B network je  firma specijalizovana za sve vidove B2B (business to business) komunikacije i izdavač štampanih i digitalnih biznis časopisa i knjiga dobro poznatih u Srbiji i regionu kao što su CaféBar network, Market networkPharma network, Ton – energija boja, koji priređujemo za klijenta, kompaniju Roma company i magazin Šansa za roditeljstvo koji priređujemo za istoimeno udruženje.

CaféBar network | Market network 

Pharma network | Ton – Energija boja

POZNAJEMO BIZNIS I KLJUČNE LJUDE U BIZNISU!

acebook

1469551926_linkedin-sociocon