Srbija

Srpske banke menjaju vlasnike

Srpske banke menjaju vlasnike

Reorganizacija bankarskog sektora se očekuje tokom ove godine. Promena strukture vlasništva postaje neminovnost. Bankarski sektor je u prošloj godini zabeležio dobit od 63,6 miljardi dinara što je njegov najbolji rezultat još od 2008. godine.

Noseći segment poslovanja – neto prihodi po osnovu kamata smanjeni su za 2,4 odsto, dok su ostali poslovni prihodi banaka povećani 3,3 puta na 20,5 milijardi dinara i mahom su posledica promena u bilansima nakon izvršenih preuzimanja.

 

– Osim toga, znatno slabiji tempo otpisa problematičnih kredita u odnosu na protekle godine, te naplata pojedinih obezvređenih plasmana, drastično su povećali krajnji rezultat bankarskog sektora. Prošle godine je svega sedam banaka zabeležilo negativno poslovanje. Trend dominacije krupnijih banaka je nastavljen i u 2017 godini. Ono što je sigurno, promene vlasništva su neminovne i slede.

Prodaja VTB banke u toku

VTB banka ne napušta Srbiju, ali je u toku finalizacije njene prodaje. VTB Grupa čije je sedište u Moskvi, objavila je nameru da traži kvalitetnog investitora za svoju banku u Srbiji, a takva namera postoji već dve godine. Šef VTB Andrej Kostin je još 2016. godine saopštio da državna banka namerava da proda predstavništvo u Srbiji. On je tada naglasio da su za njenu kupovinu zainteresovani i strani i ruski investitori.

U planu je prodaja Komercijalne banke

Prema rečima Jorgovanke Tabaković, guvernerke Narodne banke Srbije, u skladu sa sporazumom akcionara, u planu je prodaja paketa akcija Komercijalne banke u njihovom vlasništvu, a glavnu ulogu u pripremi banke za privatizaciju ima rukovodstvo, odnosno akcionari banke. Privatizacija Komercijalne banke je u toku.

Kako je predviđeno propisima Ministarstvo finansija dostavlja nacrt tenderske dokumentacije NBS, radi davanja mišljenja na deo koji se odnosi na dokaze o finansijskom stanju i dobroj poslovnoj reputaciji potencijalnog sticaoca banke. Prema poslednjim podacima, Republika Srbija u Komercijalnoj banci ima 41,74 odsto vlasništva, 24,43 odsto Evropska banka za obnovu i razvoj, dok IFC fond 10,15 odsto.

Telenor banka je prodata

Telenor grupa potpisala je ugovor o prodaji 100 odsto vlasništva Telenor banke PPF grupi. Sticanje većinskog vlasništva u Telenor banci od strane PPF grupe uslovljeno je korporativnim i regulatornim saglasnostima Narodne banke Srbije što je najvažniji korak u daljem procesu, kao i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu konkurencije Republike Crne Gore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Blic

Ostavi komentar